konkursy Promocyjne, konsumenckie, marketingowe.
Konkurs promocyjny to wszystkie te formy promocji,
w których o przyznaniu nagrody nie decyduje los, lecz obiektywne kryteria wyboru zawarte w regulaminie.
O tym czy dana promocja ma znamiona konkursu czy loterii promocyjnej decyduje Ministerstwo Finansów lub odpowiednia Izba Skarbowa. Uzyskanie takiej jednoznacznej ekspertyzy (decyzji) jest wskazane w przypadku chęci uniknięcia niepotrzebnych komplikacji skarbowo-podatkowych.

Posiadamy wieloletnie doświadczanie w organizacji konkursów promocyjnych, konsumenckich i handlowych. Proponujemy Państwu m.in.:

 • stworzenie atrakcyjnego mechanizmu konkursu promocyjnego
 • oszacowanie przewidywanych korzyści
 • pełną obsługę prawno-organizacyjną i nadzór konkursu
 • wybór i zakup atrakcyjnych nagród rzeczowych
 • produkcją materiałów reklamowych najwyższej światowej jakości
 • reklamą i promocją konkursu wśród Państwa grupy docelowej
 • rozliczenia podatkowe konkursu i jej uczestników

Konkursy promocyjne mogą być z powodzeniem wykorzystywane do zwiększania dotychczasowej sprzedaży przez:

 • motywowanie sprzedawców lub partnerów handlowych
 • zachęcanie klientów do zakupu towarów lub usług

Prosimy o kontakt, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wypromowaniem swojej firmy/produktu/usługi i zwiększeniem dotychczasowej sprzedaży przez zorganizowanie profesjonalnego konkursu promocyjnego. Nasza specjalizacja to kompleksowa obsługa konkursów.

Konkursy

Obsługa programów lojalnościowych

Programy lojalnościowe zdobywają coraz większą popularność, zarówno wśród konsumentów, jak i firm pragnących związać swoich klientów ze sobą. Jednak dobry program lojalnościowy nie może się opierać tylko na wręczaniu nagrody do określonego zakupu, lecz na nawiązaniu długotrwałej więzi z klientem, wytworzeniu emocji i zaoferowaniu mu więcej niż się spodziewa.

Specjalizujemy się w:

 • doradztwie związanym z przygotowaniem i uruchomieniem programu lojalnościowego we wszystkich branżach, zarówno w sektorach B2B jak i B2C
 • przygotowaniu efektywnej koncepcji oraz atrakcyjnej kreacji programu
 • produkcji lub zakupie nagród oraz ich dystrybucji
 • doradztwie w zakresie pełnej optymalizacji podatkowej programu
 • pełnej obsłudze programu: tworzeniu baz danych, komunikacji z uczestnikami, ewidencji zgłoszeń i sald punktowych, dystrybucji nagród, itp.

Oferujemy szczegółowe okresowe raporty z przebiegu akcji.

Skuteczność konkursów 90%

Skontaktuj się